PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Stát se donátorem

Stát se
donátorem

Bonusy donátorům

Bonusy
donátorům

Duchovní podpora

Duchovní
a jiná podpora

Darovat hned

Darovat
hned

Stát se donátorem

Pokud chcete pravidelně podporovat kněze, farnosti a život v brněnské diecézi, staňte se DONÁTORY. Vyberte si podle svých možností donátorský program a po registraci vám mailem zašleme dárcovské číslo, které použijete jako variabilní symbol pro identifikaci plateb.

Zvolte farnost, za kterou chcete darovat:

Zvolte donátorský program:

Donátor 365

DONÁTOR 365

Každý den korunu
= 365 Kč za rok

Donátor 520

DONÁTOR 520

Každý týden deset korun
= 520 Kč za rok

Donátor 1200

DONÁTOR 1200

Každý měsíc sto korun
= 1200 Kč za rok

Donátor

DONÁTOR

Částku si volím sám
 

Zvolený donátorský program:

()

Svým darem nechci podpořit žádnou konkrétní farnost (chci zvolit farnost).


Slabé heslo
Slabé heslo

Donátor 3.650

DONÁTOR 3650

Každý den desetikorunu
= 3.650 Kč za rok

Donátor 5.200

DONÁTOR 5200

Každý týden sto korun
= 5.200 Kč za rok

Donátor 12.000

DONÁTOR 12000

Každý měsíc tisíc korun
= 12.000 Kč za rok

Donátor – rodina

DONÁTOR 12000

Program pro rodiny
 

Bonusy donátorům

Každý registrovaný dárce obdrží poštou kartu donátora. Držitelům této karty nabízíme různé výhody a bonusy.

Karta donátora
Karta donátora

Po předložení karty donátora získáte slevu u našich partnerů:

Vstup zdarma:

Karta registrovaná na jednotlivce: Volný vstup pro osobu uvedenou na kartě.

Karta registrovaná na rodinu: Vstupné platí pouze jeden dospělý, ostatní členové rodiny mají vstup zdarma.

Duchovní podpora

Cílem fondu není jenom získávání hmotných prostředků pro zajištění života diecéze, ale budování velké rodiny malých dárců, kterým na diecézi záleží a proto se za ni také modlí a podílí se aktivně na jejím životě.

Modlitba donátora

Nebeský Otče,
ať jsou naše farnosti otcovským domovem všem.

Pane Ježíši Kriste,
pomáhej nám, ať věrně plníme poslání, které jsi nám všem svěřil.

Duchu Svatý,
oživuj a probouzej naše farnosti svými dary a charismaty.
Amen.
Imp. č.j. Ep/47/17

Modlitba za donátory

Retribuere dignare, Domine,
omnibus nobis bona facientibus
propter nomen tuum vitam aeternam.

Odplať, Pane,
životem věčným všem,
kteří nám činí dobro pro tvé jméno.
Amen.
Starobylá modlitba za donátory

Mše svatá za donátory

Každý měsíc je sloužena mše svatá obětovaná za všechny živé i zemřelé dobrodince a donátory brněnské diecéze. Na ostatní mimořádné bohoslužby obětované za donátory vás upozorníme v aktualitách.

Jiná podpora

Staňte se kontaktní osobou ve farnosti

Nabídněte svou pomoc při propagaci fondu ve vaší farnosti. Uvítáme pomoc s distribucí propagačních materiálů a s registrací nových donátorů.

Poskytněte nám zdarma službu nebo materiální dar

Vítanou pomocí jsou bezplatné popřípadě zlevněné služby v oblasti mobilních aplikací a služeb spojených s výrobou propagačních předmětů, tiskovin, inzerce a podobně.

Nabídněte bonusy donátorům

Nabídněte držitelům donátorské karty slevu na vaše služby nebo zboží.