Otázky a odpovědi

Je možné dostat potvrzení o daru? Jak?

Potvrzení pro možnost odpočtu hodnoty daru ze základu daně z příjmu fyzických nebo právnických osob posíláme automaticky všem registrovaným dárcům, a to vždy na začátku každého kalendářního roku za všechny dary přijaté v roce předchozím.

Neregistrovaným dárcům vystavíme potvrzení na vyžádání po sdělení potřebných údajů.

O kolik se mi sníží základ daně?

U fyzických osob je možné odečíst od základu daně dary tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden–prosinec daného roku odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí kalendářní rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

Vypočítejte si v daňové kalkulačce, o kolik zaplatíte nižší daně díky finančnímu daru.  

Co je číslo dárce a jak ho získám?

Číslo dárce zasíláme všem registrovaným dárcům, a to buď poštou, nebo při registraci pomocí webového formuláře automaticky e-mailem. Číslo dárce se následně používá jako varibilní symbol a slouží k idenfifikaci plateb.

Musím se registrovat?

Nemusíte. Pro zasílání darů není registrace nutná. 

Jak se odpočítává dar z povinného příspvěku farnosti?

Pokud se rozhodnete příspět darem a bude chtít, aby se váš dar započetl do příspěvku zvolené farnosti, musíte v registračním formuláři tuto farnost vybrat.    

Existuje nějaká kontrola hospodaření fondu?

Hospodaření fondu je kontrolováno ekonomickou radou diecéze.

 

 

 

Děkujeme za Vaši podporu

Administrace | Biskupství brněnské 2017