Duchovní podpora

Cílem fondu není jenom získávání hmotných prostředků pro zajištění života diecéze, ale budování velké rodiny malých dárců, kterým na diecézi záleží a proto se za ni také modlí a podílí se aktivně na jejím životě. Duchovní podpora zahrnuje i pomoc ve farnosti, slova povzbuzení nebo pozitivní svědectví o životě církve.     

...

Modlitba donátora 

 

Nebeský Otče,

ať jsou naše farnosti otcovským domovem všem.


Pane Ježíši Kriste,

pomáhej nám, ať věrně plníme poslání, které jsi nám všem svěřil.


Duchu Svatý,

oživuj a probouzej naše farnosti svými dary a charismaty.

Amen.

Imp. č.j. Ep/47/17 
 

 ...

Modlitba za donátory  

 

Retribuere dignare, Domine,

omnibus nobis bona facientibus

propter nomen tuum vitam aeternam.

Amen.

 

Odplať Pane,

životem věčným, všem,

kteří nám činí dobro pro tvém jméno.

Amen.
 

Starobylá modlitba za donátory 

 ...

Mše svatá za donátory

 

     Každý rok 14.září o svátku Povýšení svatého Kříže, 

je obětována mše svatá  za všechny živé i zemřelé

donátory. 
     

 ...

modlitba

 

Děkujeme za Vaši podporu

Administrace | Biskupství brněnské 2017