PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Rozpočet

Rozpočet

POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání a cíle

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Rozpočet

Rozpočet fondu navrhuje správní rada fondu podle předpokládaných příjmů a výdajů fondu. Aktivity a činnosti podporované fondem jsou součástí rozpočtu Biskupství brněnského.

Rozpočet Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Rozpočet 2019
Rozpočet 2018
Rozpočet 2017

Diecézní projekt

Každý rok je vybrána jedna pastorační aktivita v diecézi, která je z prostředku fondu podpořena. Do výběru diecézního projektu se mohou prostřednictvím internetového hlasování zapojit také donátoři.

Více informací o diecézním projektu

Poslání a cíle

Posláním fondu je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj života brněnské diecéze. Ten se uskutečňuje v 450 farnostech a je určován vizí církve, která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní podíl na uskutečňování této vize mají kněží, proto je jejich zajištění prioritním úkolem fondu.

Cílem všech činností fondu je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě diecéze a chtějí ji podporovat. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné.

Zřizovatel

Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno

tel.: 533 033 344
e-mail: brno@biskupstvi.cz
web: www.biskupstvi.cz

IČ: 00445142, DIČ: CZ00445142

Číslo účtu: 99662222/0800

Biskupství brněnské je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-06/1994 v souladu s § 20 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze byl zřízen 1. 8. 2016 jako organizační složka Biskupství brněnského s vlastními stanovami, bez samostatné právní subjektivity.

Správní rada

R. D. Mgr. Pavel Kafka

R. D. Mgr. Pavel Kafka
biskupský delegát pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze

R. D. Mgr. Roman Kubín

R. D. Mgr. Roman Kubín
biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi

Mons. Dr. Jan Mráz

Mons. Dr. Jan Mráz
kancléř diecézní kurie

Výroční zprávy

2017

2017

2016

2016