PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

O fondu

Poslání a cíle | Příjmy a výdaje
Správní rada

O FONDU

Podpořit

Stát se donátorem | Bonusy donátorům
Darovat hned

PODPOŘIT

Můj PULS

Vstup pro registrované
 

MŮJ PULS

Nebeský Otče, prosíme,
ať jsou naše farnosti
otcovským domovem všem.

Pane Ježíši Kriste, pomáhej nám,
ať věrně plníme poslání,
které jsi nám všem svěřil.

Duchu Svatý, oživuj
a probouzej naše farnosti
svými dary a charismaty.

Aktuálně

25. 9.FOTBALOVÝ ZÁPAS KNĚŽÍ MORAVA : ČECHY
 

Zveme všechny na tradiční zápas kněží Moravy proti kněžím z Čech, který se uskuteční v pondělí 25.9. v 15 v Pyšele.

24. 9.VÝZVA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
 

Milé sestry, milí bratři, v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jedno z mnoha podobenství o Božím království. více … „Pán v něm vystupuje jako hospodář starající se o svou vinici. A od rána do večera najímá dělníky, aby byla jeho vinice ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina… V naší diecézi, která letos slaví 240. výročí svého založení, vás všechny ve jménu Pána vinice zvu ke všestranné pomoci na jejím obhospodařování. Co můžeme udělat pro to, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek? Tím největším je bezesporu věrný život s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a vše, co z něj vyplývá… Ovšem starost o vinici má i svou hmotnou stránku. Církev u nás není nepředstavitelně bohatá, jak je stále představována ve sdělovacích prostředcích. A naše diecéze už vůbec ne. Finanční náhrada od státu nebude stačit na dlouhodobé hmotné za¬jištění diecéze. Proto jsem založil Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze a nyní vás chci vybídnout k jeho podpoře. Mým cílem a prosbou je, abyste se stali trvalou součástí velké rodiny malých dárců. Takových, kteří slyší Pánova slova: Pojďte i vy pra-covat na mou vinici. Pojďte pomáhat v duchovní i hmotné oblasti. – Jak? Bližší informace o organizaci fondu, případně přihlášky budou k dispozici po skončení bohoslužby nebo je naleznete na adrese fond.biskupstvi.cz. Váš dar do dnešní sbírky byl první příležitostí do tohoto fondu přispět. Děkuji každému, kdo přijme pozvání i nadále pomáhat. Slíbeným denárem odměny za naši spoluúčast je sám Pán a naše společenství s ním. Ze srdce vám všem žehnám. Váš biskup Vojtěch

24. 9.SBÍRKA NA PODPORU KNĚŽÍ A PASTORACE
 

Na neděli 24.9. je vyhlášená sbírka na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Děkujeme za Vaše dary.

7. 9.MŠE SVATÁ ZA DONÁTORY
 

Mše svatá za donátory Ve čtvrtek 7.9. sloužil otec biskup v brněnské katedrále mši svatou za dobrodince a donátory brněnské diecéze. více … Po mši svaté otec biskup převzal symbolickou kartu donátora v podobě dortu s přáním, aby se donátorství v naší diecézi stalo „sladkým pokušením“, kterému nelze odolat.

6. 9.NOVÝ WEB
 

Spustili jsme nový web. Jak se Vám líbí? Napište nám Vaše postřehy.

Seznamte se s principy fondu

Principy fondu
Facebook