PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání a cíle

PŘÍJMY A VÝDAJE (JAK FOND FUNGUJE)

Příjmy a výdaje

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Poslání a cíle

Posláním fondu je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj života brněnské diecéze. Ten se uskutečňuje v 450 farnostech a je určován vizí církve, která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní podíl na uskutečňování této vize mají kněží, proto je jejich zajištění prioritním úkolem fondu.

Cílem všech činností fondu je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě diecéze a chtějí ji podporovat. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné.

Příjmy a výdaje

Principy fondu

Správní rada

R. D. Mgr. Pavel Kafka

R. D. Mgr. Pavel Kafka
biskupský delegát pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze

R. D. Mgr. Roman Kubín

R. D. Mgr. Roman Kubín
biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi

Mons. Dr. Jan Mráz

Mons. Dr. Jan Mráz
kancléř diecézní kurie

Zřizovatel

Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno

tel.: 533 033 344
e-mail: brno@biskupstvi.cz
web: www.biskupstvi.cz

IČ: 00445142, DIČ: CZ00445142

Číslo účtu: 99662222/0800

Biskupství brněnské je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-06/1994 v souladu s § 20 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze byl zřízen 1. 8. 2016 jako organizační složka Biskupství brněnského, bez samostatné právní subjektivity.


Stanovy fondu (PDF 272 kB).

Výroční zpráva (PDF 4,9 MB).

Otázky a odpovědi

Je možné dostat potvrzení o daru? Jak?

zobrazit odpověď ...

Registrovaným dárcům – donátorům posíláme potvrzení automaticky a to vždy na začátku každého kalendářního roku za všechny dary přijaté v roce předchozím.

Neregistrovaným dárcům vystavíme potvrzení na vyžádání po sdělení potřebných údajů k identifikaci platby.

Když daruji, o kolik se mi sníží základ daně?

zobrazit odpověď ...

U fyzických osob je možné odečíst od základu daně dary tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden–prosinec daného roku odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí kalendářní rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

Vypočítejte si v daňové kalkulačce, o kolik zaplatíte nižší daně díky finančnímu daru.

Co je číslo dárce a jak ho získám?

zobrazit odpověď ...

Číslo dárce zasíláme automaticky e-mailem všem registrovaným dárcům-donátorů. Následně ho donátoři obdrží i poštou spolu s kartou donátora. Číslo dárce se používá jako variabilní symbol a slouží k identifikaci Vašich plateb.

Jak se odpočítává dar z povinného příspěvku farnosti?

zobrazit odpověď ...

Pokud se rozhodnete přispět darem a bude chtít, aby se váš dar započetl do příspěvku zvolené farnosti, musíte v registračním formuláři tuto farnost vybrat.

Musím se registrovat?

zobrazit odpověď ...

Nemusíte. Pro zasílání darů není registrace nutná. Darovat bez registrace.

Mohu darovat ve prospěch nějaké farnosti, aniž bych se registroval?

zobrazit odpověď ...

Ano. Stačí ve volbě Darovat bez registrace zvolit farnost, kterou chcete podpořit.