PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Rozpočet

Rozpočet

Diecézní projekt

Diecézní projekt

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Rozpočet

Rozpočet fondu navrhuje správní rada fondu podle předpokládaných příjmů a výdajů fondu. Aktivity a činnosti podporované fondem jsou součástí rozpočtu Biskupství brněnského.

Rozpočet Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze pro rok 2019

Příjmy  
Příjmy Příspěvky farností a kapitul brněnské diecéze
včetně sbírky 22. 9. 2019 a darů fyzických a právnických osob
25 100 000 Kč
Výdaje  
Výdaje na mzdy kněžím Výdaje na mzdy kněžím
20 000 000 Kč
Zajištění technické a ekonomické agendy farností Zajištění technické a ekonomické agendy farností
5 000 000 Kč
Semináře pastoračního plánování Vstupy do škol
100 000 Kč

Diecézní projekt

Kromě příspěvku na mzdy kněží a na technický a ekonomický servis farností přispívá fond na jeden vybraný diecézní projekt. V letošním roce to bylo diecézní setkání ministrantů. V roce 2019 bychom rádi pozvali donátory, aby nám prostřednictvím internetového hlasování pomohli vybrat jeden ze tří navržených projektů. Hlasovat je možné po přihlášení donátora na webu fondu od 15. září do 30. října 2018. Pokud nemáte přihlašovací údaje, napište nám na puls@dieceze.cz. Děkujeme, že svým hlasováním pomáháte nacházet důležité oblasti v pastorační činnosti.

Proměna farnosti

Proměna farnosti

Výstup projektu: Vzdělávací seminář pro kněze a zástupce pastoračních rad

Seminář o obnově farnosti a nové evangelizaci na základě knihy Proměna farnosti povede autor knihy James Mallon, kanadský kněz, který vychází ze svých pastoračních zkušeností a zajímavě inspiruje. Seminář chce pomoci kněžím i farníkům k lepšímu plnění jejich poslání.

Garant: Mgr. Roman Kubín,
biskupský delegát pro pastoraci

Předpokládané náklady: 150.000 Kč

Podpořeno

Duchovní v nemocnicích

Duchovní v nemocnicích

Výstup projektu: Personální posílení duchovní služby v nemocnicích

Duchovní služba v nemocnicích je zajišťována kněžími, řeholníky i laiky. Protože ne všechny nemocnice v naší diecézi mají svého pracovníka pro duchovní službu, jedním z cílů projektu je poskytnout na jedno takové dosud neobsazené místo v diecézi finanční prostředky.

Garant: ThLic. Leo Zerhau, Th.D.,
moderátor pastorace v brněnských nemocnicích

Předpokládané náklady: 200.000 Kč

Podpořeno

Vstupy do škol

Vstupy do škol

Výstup projektu: Podpora křesťanských vzdělávacích programů na školách

Cílem projektu je představovat ve školách témata spojená s křesťanstvím. Programy jsou školám nabízeny skrze vyškolené lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi. Nabízené programy v rámci projektu Vstupy do škol oslovují vždy celou třídu a nejsou určeny jen pro věřící.

Garant: ThLic. Tomáš Koumal,
vedoucí Diecézního katechetického centra

Předpokládané náklady: 100.000 Kč

Podpořeno

Hlasování bylo ukončeno.

Průběh hlasování:

Hlasování

Výroční zprávy

2017

2017

2016

2016