PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

O fondu

Poslání a cíle | Příjmy a výdaje
Správní rada

O FONDU

Podpořit

Stát se donátorem | Bonusy donátorům
Darovat hned

PODPOŘIT

Můj PULS

Vstup pro registrované
 

MŮJ PULS

Nebeský Otče, prosíme,
ať jsou naše farnosti
otcovským domovem všem.

Pane Ježíši Kriste, pomáhej nám,
ať věrně plníme poslání,
které jsi nám všem svěřil.

Duchu Svatý, oživuj
a probouzej naše farnosti
svými dary a charismaty.

Aktuálně

7. 11.PRAVIDELNÁ MŠE SVATÁ ZA DONÁTORY
 

Pravidelná mše svatá za donátory V kostele Maří Magdalény v Brně bude každé první úterý v měsící v 8:30 slavena mše svatá za donátory a na jejich úmysly. více … Pokud máte konkrétní úmysl, na který byste chtěli mši svatou obětovat, napište ho na puls@dieceze.cz. Mše svatá bude sloužena v úterý 7.11.2017 v 8:30 v kostele sv. Maří Magdalény v Brně. Více také na Video imPULSu.

8. 10.PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU 24.9.2017
 

Děkujeme Vám všem, kteří jste v neděli 24.9.2017 přispěli do sbírky na podporu kněží a pastorace. více … Celkový výtěžek sbírky oznámíme až po sečtení výnosu sbírky ze všech farností.

27. 9.FOTBALOVÝ ZÁPAS KNĚŽÍ MORAVA : ČECHY
 

Ohlédnutí za zápasem kněží v Pyšele očima Video imPULSu.

26. 9.REPORTÁŽ O SBÍRCE A DONÁTORSTVÍ VE FARNOSTI PODIVÍN
 

Reportáž můžete shlédnout na video kanálu PULSu.

24. 9.VÝZVA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
 

Milé sestry, milí bratři, v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jedno z mnoha podobenství o Božím království. více … „Pán v něm vystupuje jako hospodář starající se o svou vinici. A od rána do večera najímá dělníky, aby byla jeho vinice ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina… V naší diecézi, která letos slaví 240. výročí svého založení, vás všechny ve jménu Pána vinice zvu ke všestranné pomoci na jejím obhospodařování. Co můžeme udělat pro to, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek? Tím největším je bezesporu věrný život s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a vše, co z něj vyplývá… Ovšem starost o vinici má i svou hmotnou stránku. Církev u nás není nepředstavitelně bohatá, jak je stále představována ve sdělovacích prostředcích. A naše diecéze už vůbec ne. Finanční náhrada od státu nebude stačit na dlouhodobé hmotné za¬jištění diecéze. Proto jsem založil Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze a nyní vás chci vybídnout k jeho podpoře. Mým cílem a prosbou je, abyste se stali trvalou součástí velké rodiny malých dárců. Takových, kteří slyší Pánova slova: Pojďte i vy pra-covat na mou vinici. Pojďte pomáhat v duchovní i hmotné oblasti. – Jak? Bližší informace o organizaci fondu, případně přihlášky budou k dispozici po skončení bohoslužby nebo je naleznete na adrese fond.biskupstvi.cz. Váš dar do dnešní sbírky byl první příležitostí do tohoto fondu přispět. Děkuji každému, kdo přijme pozvání i nadále pomáhat. Slíbeným denárem odměny za naši spoluúčast je sám Pán a naše společenství s ním. Ze srdce vám všem žehnám. Váš biskup Vojtěch

Seznamte se s principy fondu

Principy fondu
Facebook